Spring naar inhoud

Vrijwilligersbeleid in onze parochie

Woensdag 7 december was het ‘de dag van de vrijwilliger’. Onze parochie kent ruim 125 vrijwilligers en zonder onze vrijwilligers zou het kerken onmogelijk zijn. Onze dankbaarheid aan onze vrijwilligers is dan ook groot!

Vrijwilligers hebben recht op een fijne omgeving waarin zij hun bijdrage kunnen en mogen leveren. Het parochiebestuur en de locatieraden hebben een rol om daarbij te ondersteunen. Daarom hebben wij gemeend om onze wederzijdse verwachtingen op papier te moeten zetten. Via bijgaande link kunt u onze uitgangspunten en wederkerigheid lezen