Spring naar inhoud

Financiële bijdrage parochieblad

Financiële bijdrage parochieblad

Evenals voorgaande jaren verzoeken wij u wederom om een vrijwillige bijdrage voor het abonnement “parochieblad” te voldoen.

Waarbij we een richtprijs hanteren van € 15,00 voor 8 nummers, uiteraard met inachtneming van draagkracht en solidariteit.  De parochianen die het blad per post ontvangen verzoeken wij (i.v.m. steeds hogere porto kosten) een extra bijdrage te geven. Ook hier hanteren we een richtprijs van € 38,20 Parochianen die het parochieblad digitaal lezen vragen wij een bijdrage van € 10,00.

Uw vrijwillige abonnement bijdrage kunt u overmaken op onze ING-bankrekening NL14 INGB 0001 7566 32 t.n.v. Parochieblad Heilige Drie-eenheid met omschrijving “Parochieblad 2022”

Als u vragen heeft dan mag u mij altijd benaderen via 
E-mail: rkpbl.heilige.drie.eenheid@gmail.com
Tel: 0522 - 241 791; Mob: 06 - 513 35 017
Jan Faber
budgethouder parochieblad.