Spring naar inhoud

Kerkgebouw Hoogeveen

Kerkgebouw van locatie
Onze Lieve Vrouw Visitatie Hoogeveen


Adres: Blankenslaan-Oost 2, 7901 BE Hoogeveen


Ga naar:
Als stenen spreken
Zalenverhuur


Als stenen spreken

Een gebouw spreekt een taal, die niet gesproken wordt, maar uitgebeeld in hout of steen of anderszins. De taal versta je soms in een oogopslag en soms pas na lange tijd van kijken en overdenken.

De rijkdom van dit eenvoudig en sober kerkgebouw is veel groter dan wij in ons geregeld gebruik beseffen.  Wij maken al vele jaren gebruik van deze kerk en willen ons bewust worden van wat zij ons nu nog steeds te zeggen heeft.

In ons kerkgebouw bevinden zich verschillende voorwerpen en uitbeeldingen, die uniek in hun vormgeving zijn. De architect schreef:
“dat het openslaan van deze kerkdeuren is als het openslaan van een oud evangelieboek met versierde rand.”
Is dat alleen beeldspraak? Het is in ieder geval een boodschap, ook aan ons, om wat wij horen en zien vast te houden en door te geven.

Bij de inwijding van deze kerk, 16 juli 1963, werd een klein boekje uitgegeven. Pastor Jan Jenniskens heeft in 1988 hiervan een nieuwe uitgave gemaakt. In het archief kunt u dat complete verhaal en de symbolische betekenis teruglezen.  

De parochiekerk in Hoogeveen, bouw 1961-1963.
De hoofdingang van de parochiekerk is voorzien van hout bewerkte afbeeldingen van de vier evangelisten: Marcus (leeuw); Matteüs (engel); Johannes (adelaar); Lucas (stier).


Het altaar van de parochiekerk in Hoogeveen met rechts het orgel met de orgelpijpen.


Zalenverhuur

De parochie beschikt over een aantal parochiezalen, die in eerste instantie bedoeld zijn om parochie-activiteiten in te ontplooien. Regelmatig wordt in deze zalen een koffietafel gehouden na een uitvaart.

De zaalruimte kan gehuurd worden voor activiteiten die buiten parochieel zijn.
Te denken valt aan vergaderingen van verenigingen, kaartclubs, sjoelclubs, yoga, etc. Ook kunt u uw verjaardagsfeest in een van de zalen houden. U dient dan wel zelf voor de verzorging hiervan zorg te dragen.

Wilt u een zaalruimte huren, neem dan contact op met mw. Ria Meinders.
Telefoon: 0528 - 268 000