Spring naar inhoud

Contact Meppel

Contactpagina van locatie
St. Stephanuskerk Meppel


Adres: Comm. de Vos van Steenwijklaan 30, 7942 XK Meppel


Ga naar:
Locatieraad Meppel
Redactie parochieblad
Secretariaat Meppel
Ledenadministratie Meppel
Betalingen Meppel


Secretariaat R.K. Geloofsgemeenschap Sint Stephanus Meppel.
Voor het opgeven van geboorte, doop, ziekte, huwelijk, overlijden kunt u contact opnemen met Peter Wellen:

Telefoon: 0528 - 262 756

Voor verhuizing: zie Ledenadministratie Meppel


Locatieraad Meppel

Voorzitter:             Marloes Vennix       06 - 184 03 933 
Secretaris:             Margo Faber            06 - 291 56 828
Budgethouder:     Leo Jansen               0522 - 258 575
Beheerszaken:      Herman Knape       06 - 513 56 705 
Senioren:               Marie-José Westra  0522 - 252 766 


Redactie parochieblad

E-mail: redactieparochieblad@parochie-drieeenheid.nl
Contactpersonen: Aad van der Klaauw en Wiedy Jakobs


Secretariaat Meppel

Voor vragen, nieuws en/of mededelingen kunt u een email sturen naar: secretariaat@parochie-drieeenheid.nl


Ledenadministratie Meppel

email-adres: ledenadministratie@rkkerkmeppel.nl
Adres: Comm. de Vos van Steenwijklaan 30, 7941XK Meppel


Bankrelatie Meppel:

Rabo:  NL89 RABO 0371875889
ING:    NL68 INGB  0650613783

ANBI - nummer: 824247991