Spring naar inhoud

Contact Beilen

Contactpagina van locatie
Sint Willibrord Beilen


Adres: Prins Hendrikstraat 5, 9411 NZ Beilen


Ga naar:
Locatieraad Beilen
Redactie parochieblad
Secretariaat Beilen
Algemeen
Ledenadministratie Beilen
Betalingen Beilen


Secretariaat R.K. Geloofsgemeenschap Sint Willibrord in Beilen.
Voor het opgeven van geboorte, doop, ziekte, huwelijk, overlijden, verhuizing enz.
E-mail: secrlr-rkbeilen@kpnmail.nl
Adres: Prins Hendrikstraat 5, 9411 NZ Beilen


Locatieraad Beilen

Voorzitter:             Anna Vrieling               06 - 107 75 991
Secretaris:             Peter Daatselaar         06 - 156 43 385
Budgethouder:     Arjan van Kesteren     06 - 250 47 852 
Algemeen lid:        Linda Bridges Karr      06 - 268 88 642 
Algemeen lid:        Karin Hoogland           06 - 405 81 070 
E-mail:                    secrlr-rkbeilen@kpnmail.nl


Redactie parochieblad

E-mail:redactieparochieblad@parochie-drieeenheid.nl
Contactpersoon: André Smit


Secretariaat Beilen

Het parochieel secretariaat van RK Parochie Heilige Drie-eenheid is gevestigd in het kantoor van de St.Stephanuskerk,
Adres: C. de Vos van Steenwijklaan 30, 7942 XK Meppel.

De openingstijden zijn op dinsdag en vrijdag van 9.30 uur tot 11.30 uur.
Telefoon: 0522 - 252 782
E-mail: secretariaat@parochie-drieeenheid.nl
Postadres: Blankenslaan 2a, 7901BE Hoogeveen.


Algemeen

Voor vragen, nieuws en/of mededelingen kunt u een email sturen naar: secretariaat@parochie-drieeenheid.nl


Ledenadministratie Beilen

Arie Schippers: ariemaschippers@gmail.com

Peter Daadselaar:  secrlr-rkbeilen@kpnmail.nl


Bankrelatie Beilen

Postgironummer: NL 46 INGB 0001 1578 57
Bankrekeningnummer: NL 06 RABO 0121 5741 21
t.n.v. penningmeester Sint Willibrord, Beilen