Spring naar inhoud

PCI

P.C.I. van
R.K. parochie Heilige Drie-eenheid


Parochiële Caritas Instelling voor Meppel - Hoogeveen - Beilen

Onze Kerk streeft naar het voorbeeld van Jezus Christus naar een samenleving, die oog en hart heeft voor de kwetsbare mens, ver weg en dichtbij, die in nood zijn en hulp nodig hebben. Deze komt onder meer tot uiting in het werk van de caritasinstellingen en de diaconie van de parochies.

Diaconie en Caritas: twee verschillende woorden voor dezelfde boodschap, waar wij als christenen aan werken: aan barmhartigheid en gerechtigheid, aan het omzien naar mensen, vooral naar mensen die het minder getroffen hebben in onze samenleving. Kortom: Dienstbaar zijn aan de samenleving.
Binnen dit werkveld vallen alle activiteiten die in of door onze parochie worden uitgevoerd voor de kansarmen in onze samenleving. In vroeger jaren was de caritas (diaconie) in een parochiegemeenschap een belangrijke werkgroep. Mensen die dit nodig hadden konden rekenen op financiële steun (armenzorg).
Naarmate de sociale voorzieningen in Nederland beter geregeld werden verloor de parochiële caritas haar bestaansrecht. De laatste jaren bemerken we dat het woord ARMOEDE een nieuwe inhoud heeft gekregen in onze moderne welvaartsstaat, waarbij kerken een rol spelen. Zeg maar geruist: een steeds grotere rol gaan spelen.


ANBI: RK PCI Heilige Drie-eenheid.nl, RSIN-Anbi nr. 825793099

Het PCI bestuur van onze parochie:

H.J.A.M. Helmich, voorzitter;
H.A.M. Hofhuis-Lammertink, secretaris;
A.J.M. Schippers.

Werkgroepen
Naast het bestuur zijn er de werkgroepen in de parochie-locaties:
Beilen: vacant;
Hoogeveen: Gijs Vermaas en Joyce van Gelder;
Meppel: Joop Leeuw, Betsie van Dam en Peter Belt.

Ben jij ook diaconaal betrokken? Wij zoeken mensen die ons praktisch willen ondersteunen. Voor de werkgroepen van Beilen en Hoogeveen zijn nog enkele vrijwilligers nodig. Daarnaast zoeken wij mensen die op beleidsmatig niveau mee willen denken in de PCI.

De verschillende werkgroepen zijn hier opgesomd.

Hulpvragen
De PCI heeft ook een telefoonnummer voor eventuele hulpvragen.
Het nummer is 06 - 225 33 295, spreek uw boodschap in dan bellen wij u terug. Er wordt natuurlijk vertrouwelijk met uw informatie om gegaan.

Inkomsten van de PCI
De PCI kan haar werkzaamheden alleen verrichten door inkomsten uit collectes en giften.
Ons banknummer is: NL 90 INGB 0002 9442 90

Mocht u meer willen weten over de activiteiten van de PCI in onze parochie en/of werkgroepen in de parochie-locaties Meppel, Hoogeveen en Beilen willen versterken, neem dan contact met ons op.

Namens de PCI: Harry Helmich
Email: pci@parochie-drieeenheid.nl