Spring naar inhoud

Contact Hoogeveen

Contactpagina van locatie
Onze Lieve Vrouw Visitatie Hoogeveen


Adres: Blankenslaan-Oost 2, 7901 BE Hoogeveen


Ga naar:
Locatieraad Hoogeveen
Redactie parochieblad
Secretariaat Hoogeveen
Algemeen
Ledenadministratie Hoogeveen
Betalingen Hoogeveen
Wijkcontactpersonen


Secretariaat R.K. Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw Visitatie Hoogeveen.
Voor het opgeven van geboorte, doop, ziekte, huwelijk, overlijden, verhuizing enz.
E-mail: secretariaat@parochie-drieeenheid.nl
Adres: Blankenslaan-Oost 2 7901 BE Hoogeveen
Pastoor Wellen telefoon 0528 - 262 756 


Locatieraad Hoogeveen

Voorzitter:              Hans Bertels              0528 - 354 890 / 06 - 247 93 911 
Secretaris:              Harry Bulthuis           0528 - 373 772 
Budgethouder:      Gerard Becker            06 - 131 85 108 
Algemeen lid:         Joyce van Geldere     06 - 457 49 405 


Redactie parochieblad

E-mail: redactieparochieblad@parochie-drieeenheid.nl
Contactpersoon: Henk Holtmaat
Telefoon: 06 - 549 55 543 


Secretariaat Hoogeveen

E-mail: secretariaat@parochie-drieeenheid.nl
Adres: Blankenslaan-Oost 2, 7901 BE Hoogeveen


Algemeen

Voor vragen, nieuws en/of mededelingen kunt u een email sturen naar: secretariaat@parochie-drieeenheid.nl


Ledenadministratie Hoogeveen

E-mail: ledenadmhoogeveen@parochie-drieeenheid.nl
eventueel schriftelijk doorgeven aan Jos Mentink
Adres: Beatrixlaan 32, 7921 BW Zuidwolde


Bankrelatie Hoogeveen:

ING bank: NL 05 INGB 000 090 45 52, of
ABN-AMRO bank: NL 83 ABNA 047 514 23 14
t.n.v. RK Kerk OLV Visitatie