Spring naar inhoud

Financiën

Financiën van R.K. parochie Heilige Drie-eenheid

Uw giften aan de parochie zijn bij de belastingdienst aftrekbaar.
Onze parochie staat als volgt in het ANBI-register vermeld:
ANBI-register: RK Parochie H. Drie-eenheid, Hoogeveen, RSIN 824247991

BIJDRAGE PAROCHIEBLAD 2022

Evenals voorgaande jaren verzoeken wij u wederom om een vrijwillige bijdrage voor het abonnement “parochieblad” te voldoen.

Waarbij we een richtprijs hanteren van € 15,00 voor 7 nummers, uiteraard met inachtneming van draagkracht en solidariteit.  De parochianen die het blad per post ontvangen verzoeken wij  (i.v.m. steeds hogere porto kosten) een extra bijdrage te geven. Ook hier hanteren we een richtprijs van € 35,00 Parochianen die het parochieblad digitaal lezen vragen wij een bijdrage van € 10,00.

Uw vrijwillige abonnement bijdrage kunt u overmaken op onze ING-bankrekening
NL14 INGB 0001 7566 32 t.n.v. Parochieblad Heilige Drie-eenheid met omschrijving “Parochieblad 2022”

Als u vragen heeft dan mag u mij altijd benaderen via E-mail: rkpbl.heilige.drie.eenheid@gmsil.com
Tel: 0522-241791 Mob: 06-51 33 50 17
Jan Faber budgethouder parochieblad.


TARIEVEN VOOR VIERINGEN EN MISSTIPENDIA

Conform de richtlijnen van het bisdom worden binnen onze parochie de volgende tarieven gehanteerd:

Kerkelijke dienstverleningTarievenTarieven bij een parochiebijdrage
vanaf € 125,-
Huwelijk€ 1000,-- € 500,--
Huwelijk buiten de kerk, excl. reiskosten€ 600,--€ 300,--
Jubileum in de kerk€ 1000,--€ 500,--
Uitvaart€ 1000,--€ 500,--
Avondwake€ 400,--€ 200,--
Begrafenis- of crematiedienst op begraafplaats/crematorium€ 600,--€ 300,--
Doop tijdens Eucharistieviering€ 100,--€ 50,--
Doop buiten Eucharistieviering€ 100,--€ 50,--
Misintenties€ 10,--€ 10,--
Streaming viering€ 50,--€ 50,--

Vieringen zijn inclusief koor + organist

U kunt uw bijdrage op één van de volgende wijzen betalen

RK Kerk Meppel

 • betaling per bank:
  Rabobank: NL 89 RABO 037 18758 89
  t.n.v. RK parochie Heilige Drie-eenheid, Meppel;
 • in de daarvoor bestemde bus achter in de kerk deponeren;
 • of bij het opgeven afgeven aan de pastoor.

RK Kerk Hoogeveen

 • betaling per bank:
  ABN-AMRO bank: NL 83 ABNA 047 51423 14
  t.n.v. RK Parochie Heilige Drie-eenheid Hoogeveen;
 • in de daarvoor bestemde bus achter in de kerk deponeren;
 • of bij het opgeven afgeven aan de pastoor.

RK Kerk Beilen

 • betaling per bank:
  Bankrekeningnummer: NL 06 RABO 012 15741 21
  t.n.v. RK Parochie Heilige Drie-eenheid Beilen;
 • in de daarvoor bestemde bus achter in de kerk deponeren;
 • of bij het opgeven afgeven aan de pastoor.