Spring naar inhoud

Organisatie Hoogeveen

Organisatie van locatie
Onze Lieve Vrouw Visitatie Hoogeveen


Adres: Blankenslaan-Oost 2, 7901 BE Hoogeveen


Ga naar:
Locatieraad Hoogeveen
Wijkcontactpersonen
Gespreksgroepen
Collectebonnen
Koren
School


Onze geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouwe Visitatie is een van de drie locaties binnen de parochie Heilige Drie-eenheid die op 1 januari 2016 is ontstaan door samenvoeging van de drie parochies te Beilen, Meppel en Hoogeveen.

Elke geloofsgemeenschap heeft een locatieraad die (binnen door het parochiebestuur gestelde kaders) zorg draagt voor het dagelijks beheer en voor ondersteunende pastorale activiteiten. De locatieraad heeft daarbij aandacht voor de volgende werkvelden:

  • Vieren > Liturgie
  • Leren > Catechese
  • Dienen > Diaconie (verbanden)
  • Gemeenschapsopbouw

Locatieraad Hoogeveen

Elke geloofsgemeenschap binnen onze parochie kent een eigen bestuur: de locatieraad. De leden van de locatieraad worden benoemd door het parochiebestuur. De locatieraad regelt de bestuurlijke zaken binnen onze geloofsgemeenschap. Alle leden van de locatieraad hebben een apart aandachtsgebied. De pastores van de parochie zijn adviseurs van de locatieraad.

Leden
  
Voorzitter:                        Secretaris:                           Budgethouder:          Algemeen lid:                 
Hans Bertels                    Harry Bulthuis                    Gerard Becker            Joyce van Geldere         
0528 - 354 890                  0528 - 373 772                    06 - 131 85 108           06 - 457 49 405               
06 - 247 93 911

Secretariaat
Voor het opgeven van geboorte, doop, ziekte, overlijden en het bespreken van de parochielocatie kunt u mailen naar:
secretariaat@parochie-drieeenheid.nl

Parochiezalen

Parochiezaalreservering: Ria Meinders-Klaver
Telefoon: 0528 - 268 000 

Rechtstreeks telefoonnummer van de zalen:
0528 - 361 644 

Betalingsgegevens
ING bank: NL 05 INGB 000 090 45 52
ABN AMRO bank: NL 83 ABNA 047 514 23 14
t.n.v. RK Parochie Heilige Drie-eenheid Hoogeveen
ANBI-register: RK Parochie H. Drie-eenheid, Hoogeveen, RSIN 824247991


Wijkcontactpersonen

Hieronder vindt u de lijst met namen van wijkcontactpersonen en hun wijk die u kunt bellen voor vragen of als bezoek gewenst wordt.

Als er een parochiaan is opgenomen in een ziekenhuis of verpleeghuis vragen we familie of bekenden om dit door te geven aan de contactpersoon van uw wijk.

 
Wijk                                      Contactpersoon                     Telefoon

De Weide/Schutlanden     Riet Strikkers                            0528 - 230 962
Steenbergerweide             Marian Aalbregtse                   0528 - 278 310
Centrum West                    Wim en Ria Meinders              0528 - 268 000
Centrum Oost                    Annie Velthuis                           0528 - 265 817
Krakeel                                Lidy van der Heide                   0528 - 232 641
Wolfsbos/Zuid                    Joke Joosten                              06 -14261508
Venesluis                             Paula Oosterlaan                     0528 - 272 887
Pesse/Drijber                      Philip Peursum                         0528 - 241 437

Ruinen/Echten/Ansen/ 
Tiendeveen/Stuifzand       Corry de Lange                          0522- 472 746

Fluitenberg                          Annie Schuil                              0528 - 331 377
Zuidwolde                           Gerda Hummel                         0528 - 374 075
                                              (waarnemer Ria Henkes)         0528 - 374 143

Elim/ Nieuwlande/
Geesbrug/ Nieuweroord/
Nieuw-Balinge                     Kirsten Flake                             0528 - 352 954

Kerkenveld/  Alteveer/
Hollandscheveld/
Noordscheschut                  Ria Meinders-Klaver               0528 - 268 000 
Aardenburg                          Gijs Vermaas                            0528 - 274 874
Erflanden                              Bert Liebregt                            0528 - 264 748

Coördinatie:                          Ria Meinders-Klaver               0528 - 268 000

Voor een parochie is het belangrijk te weten wie lid zijn van de eigen organisatie. Dit lukt alleen met een goede, actuele ledenadministratie. Binnen de parochie wordt de ledenadministratie bijgehouden op locatieniveau; voor Hoogeveen is dit:
dhr. H. Lubberman

Wilt u ingeschreven worden als parochiaan binnen de locatie Hoogeveen of een andere wijziging doorgeven (bijvoorbeeld de geboorte van uw kind), kunt u doorgeven via e-mail:
rkkerkhoogeveen@parochie-drieeenheid.nl

De door u aangeleverde informatie zal zo snel mogelijk worden verwerkt; uw wijkcontactpersoon wordt hierover geïnformeerd.


Gespreksgroepen

Met  elkaar in gesprek gaan over het geloof is vormend. Horen wat de ander ervan  denkt, een eigen mening inbrengen, met elkaar discussiëren als gelovige mensen. In onze parochie zijn er twee gespreksgroepen:

1. Gespreksgroep Hoogeveen/Zuidwolde
Deze groep komt eens in de zes weken bijeen.

  • Doelstelling: Uitdiepen en bespreken van diverse onderwerpen zowel kerkelijk, als maatschappelijk. Naast ontmoeting en motivatie vind je ook vriendschap.
  • Onderwerpen: Deze zijn vrij of worden door jezelf of door de groep gekozen. Er is documentatiemateriaal  voor de gespreksonderwerpen aanwezig.
  • Locatie: Wisselt per toerbeurt thuis bij één van de leden.

2. Gespreksgroep ‘Geloven Nu’
Dat is catechetisch materiaal, ontwikkeld ten behoeve van het geloofsgesprek.

Coördinatoren: Ria Meinders-Klaver en Wim Meinders
Telefoon: 0528 - 268 000


Collectebonnen

De volgende collectebonnen zijn te verkrijgen:

  • vellen van € 15,00: Tien bonnen van € 0,50 en tien bonnen van € 1,00;
  • voor de kinderen vellen van € 4,00: Twintig bonnen van € 0,20.

Deze mogelijkheid wordt van harte bij u aanbevolen. De bonnen worden elk eerste zondag van de maand achter in de kerk verkocht.


Koren

Samenzang of meezingen met een koor is niet weg te denken bij liturgische vieringen. Onze geloofsgemeenschap heeft diverse koren. Bij speciale gelegenheden zingen verschillende koren samen tijdens de vieringen. Wanneer er geen koor aanwezig is dan is er eventueel samenzang tijdens de vieringen. Vaak is er dan wel een cantor aanwezig om het gezang te leiden. Onze kerk heeft een prachtig orgel en gelukkig hebben we een aantal organisten, die voor de muzikale begeleiding kunnen zorgen.

Gemengd koor
Oefenavond woensdag 19:45 - 21:30 uur
Dirigent: Dhr. V. Pirir Avila
Organist: Dhr. W Boonstra
Contactpersoon: Mevr. M. Mulkens
De Mast 9, 7908 LJ Hoogeveen
Telefoon: 0528 - 270 278 

Nieuw Koor
Oefenavond dinsdag 19:30 - 21:00 uur
Organist: Dhr. T. Overvliet
Contactpersoon/ dirigent: Mevr. M. Overvliet
Boslaan 21, 7921 LA Zuidwolde
Telefoon: 0528 - 373 776

Klein koor (rouw en trouwkoor)
Oefenmorgen dinsdag 09:30 - 11:00 uur
Dirigent: Mevr. P. Oosterlaan
Organist: Dhr. B. Jonkers
Contactpersoon: Mevr. A. Kampman
Bosboomstraat 4, 7901 CN Hoogeveen
Telefoon: 0528 - 271 869 


School

In Hoogeveen is vlak bij de kerk een rooms-katholieke basisschool gevestigd:
Prof. Dr. Titus Brandsmaschool
Herman Bavinckstraat 1, 7901 BS Hoogeveen
Telefoon: 0528 - 264 115 
E-mail: directie.titusbrandsma@catent.nl
Website: www.tbschool.nl