Spring naar inhoud

Organisatie Beilen

Organisatie van locatie
Sint Willibrord Beilen


Adres: Prins Hendrikstraat 5, 9411 NZ Beilen


Ga naar:
Locatieraad Beilen
Catechese
Archiefcommissie
Versiering van het kerkgebouw
Werkgroep Kerst en Zangdiensten
Liturgisch Muziekteam Willibrord (LMW)
Raad van kerken


Onze geloofsgemeenschap Sint Willibrord is een van de drie locaties binnen de parochie Heilige Drie-eenheid die op 1 januari 2016 is ontstaan door samenvoeging van de drie parochies te Beilen, Meppel en Hoogeveen. Elke geloofsgemeenschap heeft een locatieraad die (binnen door het parochiebestuur gestelde kaders) zorg draagt voor het dagelijks beheer en voor ondersteunende pastorale activiteiten. De locatieraad heeft daarbij aandacht voor de volgende werkvelden:

  • Vieren > Liturgie
  • Leren > Catechese
  • Dienen > Diaconie (verbanden)
  • Gemeenschapsopbouw

Locatieraad Beilen

Elke geloofsgemeenschap binnen onze parochie kent een eigen bestuur: de locatieraad. De leden van de locatieraad worden benoemd door het parochiebestuur. De locatieraad regelt de bestuurlijke zaken binnen onze geloofsgemeenschap. Alle leden van de locatieraad hebben een apart aandachtsgebied. De pastores van de parochie zijn adviseurs van de locatieraad.

Leden
Voorzitter:             Anna Vrieling               06 - 107 75 991 
Secretaris:             Peter Daatselaar         06 - 156 43 385 
Budgethouder:     Arjan van Kesteren     06 - 250 47 852 
Algemeen lid:        Linda Bridges Karr      06 - 268 88 642 
Algemeen lid:        Karin Hoogland           06 - 405 81 070
E-mail:                    secrlr-rkbeilen@kpnmail.nl

Koster
Arie Schippers
Brunsting 15, 9411 VL Beilen
Telefoon: 0593 - 524 162 
E-mail: ariemaschippers@gmail.com

Redactie Parochieblad
Fien Smit en André Smit
Telefoon: 06 - 510 55 379 
E-mail: redactieparochieblad@parochie-drieeenheid.nl

Secretariaat
Voor het opgeven van geboorte, doop, ziekte, overlijden en het bespreken van de parochielocatie kunt u mailen naar
E-mail: secrlr-rkbeilen@kpnmail.nl

Betalingsgegevens
Bankrekeningnr: NL 06 RABO 0121 5741 21
 t.n.v. RK Parochie Heilige Drie-eenheid Beilen
ANBI-register: RK Parochie H. Drie-eenheid, Hoogeveen, RSIN 824247991


Catechese

Kinderencatechese
Binnen de parochie Beilen worden kinderen als ze de leeftijd bereikt hebben uitgenodigd om de voorbereiding voor de Eerste Heilige communie te doen. Deze voorbereiding wordt dan aangeboden tussen januari en mei in een aantal bijeenkomsten, veelal is dit op de woensdagmiddag. Tijdstip is nader te bepalen in overleg.  Met als hoogte punt dan de Eerste Heilige Communie.
Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om de vervolg catechese te volgen.

Voor meer informatie over beide mogelijkheden kunt u terecht bij Ingeborg en Arjan van Kesteren.
E-mail: arjing01@gmail.com

Jongerencatechese voor jeugd van 12-15 jaar
Voor de jeugd na de basisschool biedt de locatie jongerencatechese aan. Drie jaar lang komen de jongeren in kleine groepjes bij elkaar onder leiding van gastouders. Aan de hand van materiaal van het pastoraal dienstencentrum van ons bisdom wordt er samen gepraat over allerhande onderwerpen die geloof en kerk aangaan.
Aan het eind van deze drie jaar ontvangen de jongeren het Sacrament van het Vormsel.


Archiefcommissie

De archiefcommissie houdt zich bezig met het systematiseren en rubriceren van de parochiële archiefstukken, alsmede met het bewaren van alle gegevens die voor de geschiedschrijving van de parochie van belang zijn. Contactadres is:
E-mail: secrlr-rkbeilen@kpnmail.nl


Versiering van het kerkgebouw

Het interieur van de parochiekerk wordt wekelijks en speciaal met hoogkerkelijke feesten extra versierd door Lucie Augustein.
E-mail: rkkerkbeilen@parochie-drieeenheid.nl


Werkgroep Kerst en Zangdiensten

De werkgroep is samengesteld uit leden van de protestantse kerken uit Beilen en de R.K. parochie. De doelstelling van de werkgroep is, dat mensen uit verschillende kerkelijke groeperingen en randkerkelijken elkaar ontmoeten in de Kerstsamenzang op tweede Kerstdag in de Pauluskerk/Valkenhof, het adres is Witte Valkenstraat 2-4, te Beilen.


Liturgisch Muziekteam Willibrord (LMW)

In de Sint Willbrordkerk te Beilen wordt de muzikale ondersteuning van de vieringen georganiseerd door het Liturgisch Muziekteam Willibrord (LMW); een flexibel groep van cantores, organisten/pianisten en andere zangers van alle leeftijden. De meeste vieringen worden begeleid door een organist/pianist en cantor. Voor bijzondere vieringen wordt gebruik gemaakt van een ensemble en voor de grote feesten het gehele muziekteam.

Naast de GvL maakt LMW gebruik van liederen en muziek uit diverse bundels, tradities en talen.

LMW oefent ongeveer één keer per maand en hecht veel belang aan met elkaar zingen, samenzijn en de sociale banden met elkaar en de andere leden van onze geloofsgemeenschap.

Contactpersoon: Linda Bridges Karr
Telefoon: 0593 - 542 363  of 06 - 268 88 642 
E-mail: linda@bridgeskarr.nl


Raad van kerken

De raad van kerken is een oecumenisch beraad van de protestantse kerken in Beilen en onze parochie. Elk jaar organiseert de raad van kerken een aantal oecumenische diensten. Deze worden op de zondagavond gevierd. Ook wordt op 4 mei de kerkdienst in het kader van de Dodenherdenking interkerkelijk gehouden. Eventueel kunnen ook gespreksavonden door de raad van kerken interkerkelijk georganiseerd worden. Elk kerkgenootschap dat lid is van de raad van kerken Beilen dient er zorg voor te dragen dat twee gemeenteleden/ parochianen zitting hebben in de Raad.