Spring naar inhoud

Verbanden Beilen

Verbanden van locatie
Sint Willibrord Beilen


De algemene doelstelling voor onze verbanden luidt:

Het praktisch uitvoering geven aan de boodschap van Jezus Christus met het oog op het bevorderen van een rechtvaardige en barmhartige samenleving.

Hierbij wordt uitgegaan van de positie van de minst bedeelden, zowel maatschappelijk als economisch. Het taakveld omvat de volgende werkgroepen, c.q. vertegenwoordiging in de volgende organisaties.


Wijkcontactwerk

De locatie Sint Willibrord Beilen is ingedeeld in wijken. Elke wijk heeft een zogenaamde wijkcontactpersoon. Deze bezoekt niet alleen de nieuwkomers, maar ook de zieken. Veel wijkcontactpersonen komen ook voor de Aktie Kerkbalans en voor de bezorging van beide parochiebladen. Als u niet weet wie uw wijkcontactpersoon is, dan kunt u de parochiecsecreteris benaderen:

Peter Daatselaar
Tel: 06 - 156 43 385
E-mail: secrlr-rkbeilen@kpnmail.nl