Spring naar inhoud

Archief Meppel

Archief van locatie
St. Stephanuskerk Meppel


De locatie Meppel  heeft een eigen archief.
Voor een groot deel is dit de voortzetting van het archief van de voormalige RK Parochie St.Stephanus - Meppel, die werd opgeheven bij de fusie met de parochies uit Hoogeveen en Beilen tot de RK.Parochie Heilige Drie-eenheid.

Getracht wordt om zoveel mogelijk informatie te bewaren. Het archief bevat een groot aantal boeken, parochiebladen, foto's, verslagen van de diverse werkgroepen enzovoort.

Een gedeelte van het archief is ook opgenomen in het Drents Archief. 

Drents Archief

Ook kunt u misschien informatie vinden in Delpher. 

In Delpher zijn miljoenen gedigitaliseerde teksten uit Nederlandse kranten, boeken en tijdschriften te vinden, die U allemaal woord voor woord kunt doorzoeken.

Delpher

U kunt ook informatie vinden op de site van de historische vereniging "Stichting Oud Meppel"  

Oud Meppel

Het archief is niet openbaar, wel kan men voor vragen terecht bij de archivaris.
Het archief wordt beheerd door A. (Aad) van der Klaauw.

Vragen kunt u richten aan het volgende e-mailadres:
e-mail: aklasta(a)gmail.com *

vervang (a) door @
dit is een anti-spam maatregel

 

Een aantal voorbeelden: