Spring naar inhoud

Oekraïense vluchtelingen in Midden-Drenthe

Oekraïense vluchtelingen in Midden-Drenthe.
Op dinsdag 29 maart is er een vervolgoverleg geweest tussen de gemeente
Midden-Drenthe en de diverse (vrijwilligers-)organisaties, waaronder het IDP
namens de kerken.
Inmiddels zijn in het Nassaucollege 36 Oekraïners gehuisvest; deze voormalige
school is daarmee ongeveer voor de helft gevuld.
Daarnaast hebben nog verschillende mensen onderdak gevonden bij
particulieren.
Inmiddels is duidelijk dat ook de pastorie aan de Witte Valkenstraat in Beilen en
het gebouw van de Geref. Kerk (vrijgemaakt) in Hooghalen geschikt gemaakt
worden voor opvang.
Het blijkt dat er veel zaken geregeld moeten worden, zoals het aanvragen van
BSN-nummers, de uitvoering van de leefgeldregeling en een gezondheidsintake.
In de tussentijd worden nog steeds allerlei werkzaamheden gedaan door
vrijwilligers. Zo zijn er nog meer bedden aangevoerd en worden nog meer
lokalen als slaapvertrek ingericht. Gordijnen ophangen is daar een onderdeel van
- inmiddels zijn er voldoende gordijnen. Waarvoor dank!
Voor begeleiding van de Oekraïners hebben zich diverse vrijwilligers gemeld, en
in een paar gevallen is dit ook al gematcht met vluchtelingen.
Er wordt op dit moment over gedacht om een centrale ontmoetingsplek te
organiseren voor de Oekraïners, omdat ze op veel locaties verspreid zitten – het
zou mooi zijn als hier ook Nederlanders komen om de vluchtelingen te
ontmoeten en te ondersteunen.
Hoe en waar dit georganiseerd gaat worden is op dit moment niet duidelijk.
Zodra die hulpvraag komt, horen jullie weer van ons.
Voor meer informatie:
Karin Hoogland 06-40581070