Spring naar inhoud

Vergroten voorzaal Stephanuskerk

Mede dankzij het legaat van "Juffrouw Jannie"  was het mogelijk om de voorzaal te vergroten. Het Bisdom Groningen-Leeuwarden heeft het voorstel goedgekeurd. Ter illustratie een aantal foto's. 

De deuren zijn geplaatst.

De verbouwing is in volle gang.

Energie zuinige lampen

De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Tijdens de St.Stephanusdag op zondag 18 september 2022 werd de nieuwe Voorzaal feestelijk geopend. Dit is het resultaat.