Spring naar inhoud

Gebedsintentie opgeven

Gebedsintentie


Een gebedsintentie, ook wel misintentie genoemd, is een gebed in een viering voor een overledene of een zieke door zijn naam te noemen. De voorganger vraagt dan tijdens de viering de aanwezigen met hem te bidden voor uw intentie. Het is een gebruik om voor een gebedsintentie een bijdrage te vragen. Met deze bijdrage draagt u bij aan ondersteuning en onderhoud van de parochie en de kerk. Het in stand houden van de parochie is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Gebedsintenties opgeven?
Dit kan door de gebedsintentie in het boek te schrijven achter in de kerk of in een envelop in de brievenbus van de kerk te deponeren.
Afgeven aan de pastoor.
U kunt de intentie ook opgeven via info@parochie-drieeenheid.nl

Bijdrage
Voor het opgeven van een misintentie wordt een gift gevraagd van € 10,-
U kunt uw bijdrage op één van de volgende wijzen betalen:

Meppel

 • betaling per bank:
  Rabobank: NL 89 RABO 037 187 58 89
  t.n.v. RK parochie heilige Drie-eenheid, Meppel;
 • in de daarvoor bestemde bus achter in de kerk deponeren.

Hoogeveen

 • betaling per bank:
  ING bank: NL 05 INGB 000 090 45 52, of
  ABN-AMRO bank: NL 83 ABNA 047 514 23 14
  t.n.v. RK Kerk OLV Visitatie;
 • in de daarvoor bestemde bus achter in de kerk deponeren.

Beilen

 • betaling per bank:
  Rabobank: NL 06 RABO 012 157 41 21
  t.n.v. penningmeester Sint Willibrord, Beilen;
 • in de daarvoor bestemde bus achter in de kerk deponeren.